BINARI TIC SL  /  ONA INFORMÀTICA

BINARI TIC, S.L. és una empresa dinàmica amb una dilatada experiència en els serveis

de les tecnologies de la informació i comunicacions. BINARI TIC, S.L. neix l'any 2001 i

des de llavors no ha parat d'oferir nous serveis als seus clients, adaptant ràpidament als

canvis tecnològics experimentats durant aquests anys.